Měříme pro Vás vysoké napětí

Politika kvality

Politika kvality, ochrany životního prostředí a BOZP

Společnost KPB INTRA s.r.o. byla založena v roce 1995. Společnost vyrábí elektrické přístroje se zaměřením pro oblast energetiky, tzn. výroba o rozvod elektrické energie. Vedení společnosti stanovuje tuto politiku s cílem zajistit neustálé zlepšování kvality procesů, produktů a služeb v souladu se standardy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Základními principy politiky společnosti jsou:

  • Spokojenost zákazníka

Naplnění požadavků našich zákazníků je naším hlavním cílem. Jako zákazníka chápeme také životní prostředí. Spokojení zákazníci nám přinášejí potřebné prostředky pro růst a rozvoj. Proto spokojenost zákazníků neustále monitorujeme za účelem zlepšování našich procesů, služeb a produktů.

  • Neustálé zlepšování

Základním předpokladem pro neustálé zlepšování je určování požadavků a potřeb zákazníků a jejich zapracování do výrobních a kontrolních postupů. Na základě monitorování procesů a analýzy výsledku realizujeme opatření pro zajištění neustálého zlepšování s důrazem na zvyšování kvality našich produktů a prevenci znečišťování životního prostředí.

  • Vztah k životnímu prostředí

Společnost používá takové postupy a využívá takové materiály, aby co nejvíce eliminovala dopady své činnosti na životní prostředí. Snaží se produkovat co nejméně odpadu a chrání povrchové a podzemní vody a ovzduší.

  • Kvalita produktu

Naším cílem je vyrábět a dodávat zákazníkovi produkt podle jeho požadavků za současného dodržení příslušných národních i mezinárodních právních a jiných požadavků. Je to trvalý, neustále se vyvíjející proces, odvozený od stále rostoucích požadavků.

  • Dodržování bezpečnosti při práci

Cílem je vytvářet takové podmínky při práci abychom účinně předcházeli vzniku rizikových situací a eliminovali možnost vzniku pracovních úrazů. Dále se snažíme poskytovat adekvátní pracovní prostředí, které má příznivý vliv na kvalitu našich produktů.

  • Odpovědnost zaměstnanců

Principy této politiky jsou závazné pro všechny naše zaměstnance.

 

Ing. Robert Knápek
ředitel a jednatel společnosti

 

platná od: 4.1.2011