Měříme pro Vás vysoké napětí

Politika kvality

INTEGROVANÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI KPB INTRA

PRO OBLAST KVALITY, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

Společnost KPB INTRA s.r.o.  vyvíjí, vyrábí a prodává přístrojové transformátory proudu a napětí a zakázkové epoxidové dílce pro oblast energetiky. Vedení společnosti stanovuje tuto politiku za účelem zajistit neustálé zlepšování kvality procesů, produktů a služeb v souladu s managementem kvality dle ČSN EN  ISO 9001:2016, environmentálního managementu dle ČSN ISO 14001:2016 a systému managementu bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008.

Tento účel je prosazován prostřednictvím následujících zásad v oblastech:

Zákazníci a kvalita výrobků

 • budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • monitorovat spokojenost zákazníků za účelem zjišťování jejich spokojenosti, potřeb a přání
 • dodávat objednané výrobky v dohodnutém termínu a požadované kvalitě při dodržení příslušných národních i mezinárodních právních a jiných požadavků.

Dodavatelé

 • budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • provádět transparentní výběrová řízení.

Zaměstnanci a BOZP

 • podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce
 • chránit zdraví zaměstnanců a účinnou prevencí předcházet úrazům a poškození zdraví
 • aktivně vyhledávat a vyhodnocovat bezpečností rizika a následně přijímat účinná opatření
 • plnit požadavky platných právních předpisů BOZP a PO.

Technologie a infrastruktura

 • aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i naši organizaci
 • pokračovat v budování výrobní infrastruktury s ohledem na poptávku zákazníků.

Životní prostředí

 • optimálně zajišťovat a využívat potřebné zdroje
 • snižovat a omezovat dopady na životního prostředí a trvale přispívat k ekologické udržitelnosti našeho okolí
 • aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v dosahu společnosti
 • plnit požadavky platných zákonů, norem a nařízení na ochranu životního prostředí.

S integrovanou politikou jsou seznámení všichni pracovníci společnosti KPB Intra s.r.o. a vedení i pracovníci se zavazují touto politikou se řídit.

V Bučovicích dne 01.01.2018                                              

Ing. Robert Knápek

ředitel společnosti