Domů / Podpora / Destruktivní jevy a prevence VT
Měříme pro Vás vysoké napětí

Destruktivní jevy a prevence VT

Nestandardní jevy v sítích, jejich vliv na měřicí transformátory napětí

Všeobecné zásady  prevence a ochrany

Ferorezonance

Jev byl popsán již v mnoha publikacích a  principem je výměna elektrické  energie mezi kapacitou a indukčností trafa. Při ferorezonaci dochází k přesycení magnetického jádra, následným nadproudům, které způsobí destrukci.

Prevencí je:

Transformátor napětí musí být vždy zatížen byt´ jen malou zátěží elektronického wattmetru či ochrany. Tím se omezuje možnost nastartování rezonance

Ke tlumení již vzniklé rezonance je třeba použít spec. odpor (KPB Intra prodává 68Ohm 200W) nebo přístroj AFR 31, které jsou zapojeny do otevřeného trojúhelníku pomocných vinutí.

Ve speciálních případech zejména tam kde došlo  k poruše již opakovaně  je třeba uvědomit výrobce KPB Intra. Na základě zkušeností s tzv. podsycením magnetického jádra je možno tento princip zvýraznit a tím znemožnit vznik rezonance nebo ji omezit.

Atmosferická  přepětí

Vnější ochranou je použití svodičů přepětí

Spínací přepětí

Konstrukční ochrana je zesílení izolace vstupních závitů vn vinutí.

Vnější ochranou je použití svodičů přepětí

Zkraty na sekundáru vinutí

Při zapojení je třeba se vyvarovat  zkratu dvojím uzemněním např . jedna svorka sekundáru je ukostřena v sekundární svorkovnici trafa druhá v dalším zapojení např. na elektroměru.

Zapojení pomocných vinutí do trojúhelníku musí být ukostřeno jen v jednom bodě.

Proti zkratu je možno se bránit použitím vhodných jističů nebo pojistek v sekundární svorkovnici (u VPT 25 jsou pojistky v sekundární svorkovnici)

Všeobecná ochrana

Všeobecnou ochranou  okolí před explozemi napět´ových transformátorů jsou pojistky na vn straně. Ty jsou výrobcem doporučovány a dodávány s vhodnými parametry. Je nutno si uvědomit, že pojistka již transformátor nezachrání , ale zmenší účinky exploze na  okolí.

Výše uvedené doporučení se vztahují zejména na projekty v exponovaných místech sítě např. doly , železnice, přechodová místa z vvn na vn a v poslední době i fotovoltaiky a bioplynové stanice.