Domů / Podpora / Inteligentní zátěž AFR 30 ochrana proti ferrorezonanci
Měříme pro Vás vysoké napětí

Inteligentní zátěž AFR 30 ochrana proti ferrorezonanci

AFR 31

Inteligentní zátěž AFR30 je přístroj určený k ochraně před škodlivým působením ferorezonance v distribuční síti vn s neuzemněným nebo nepřímo uzemněným středním vodičem. Ferorezonance vzniká například mezi indukčností transformátoru a kapacitou vedení nebo spínacích prvků.

Spouštěcím podmětem může být spínání, vypínání nebo další přechodové jevy. Při oscilacích ferorezonance vzniká výrazné přepětí a zároveň proudové špičky v důsledku přesycení magnetického obvodu transformátoru. Důsledkem je nejčastěji destrukce transformátoru.

Inteligentní zátěž je určena pro potlačení ferorezonance u měřicích napěťových transformátorů. V porovnání s ostatními metodami je inteligentní zátěž  cíleně aktivována při vzniku ferorezonance a při běžném provozu i při nesymetrických odběrech nebo jednofázovém zkratu zůstává neaktivní, neboli nezatěžuje měřicí systém.

Jmenovité napětí 100 – 200 VAC
Rozsah necitlivosti 0 – 20 VAC
Stupeň krytí IP20
Třída přepětí II
Klimatická kategorie 5 / 50 / 40
Pracovní teplota -20°C až 40°C
Skladovací teplota -20°C až 70°C
Max. vlhkost 95 % nekondenzující
Rozměry 69 x 86 x 58 mm
Hmotnost 0,05 kg
Materiál krytu polykarbonát
Montáž na 35 mm DIN lištu podle DIN EN 50 022
Připojení svorkovnice, průřez vodiče 0,5 – 2,5 mm2
AFR 30 schéma

Zapojení
AFR30 spolupracuje s měřícím transformátorem a zapojuje se do otevřeného trojúhelníku pomocných vinutí (svorky da, dn). Zapojení meřících vinutí je při tom beze změny. Pomocná vinutí zapojená do otevřeného trojúhelníka mohou být současně s inteligentní zátěží AFR30 pro ochranné relé zemního spojení, které se připojí paralelně k AFR30 podle doporučení výrobce ochranného relé. Paralelní zapojení AFR30 neovlivní funkci ochranného relé.
Inteligentní zátěž AFR 30 se zpravidla montuje do rozvaděče měření a ochran. Přístroj je určen pro montáž na DIN lištu 35 mm. K propojení obvodu je doporučen měděný vodič s průřezem 2,5 mm2.

Schéma zapojení inteligentní zátěže do otevřeného trojúhelníka pomocných vinutí měřících transformátorů napětí

AFR 30 schéma zapojení
A, N: svorky vysokého napětí měřících transformátorů
a, n: měřící sekundární vinutí
da, dn: svorky druhých sekundárních vinutí měřícího transformátoru
AFR30: inteligentní zátěž
symbol PE uzemnění

Výrobce: KMB systems, s.r.o Dr. M. Horákové 559 CZ-46006 Liberec, tel.: +420 485 130 314, fax: +420 482 736 896, e-mail: kmb@kmb.cz, url: www.kmb.cz