Domů / Podpora / Inteligentní zátěž AFR 31 ochrana proti ferrorezonanci
Měříme pro Vás vysoké napětí

Inteligentní zátěž AFR 31 ochrana proti ferrorezonanci

AFR 31

Inteligentní zátěž AFR 31 je přístroj určený k ochraně měřících transformátorů napětí před škodlivým působením ferrorezonance v distribuční síti vn s neuzemněným nebo nepřímo uzemněným středním vodičem. Ferrorezonance vzniká mezi indukčností transformátoru a kapacitou vedení nebo vn spínacích prvků. Spouštěcím podmětem může být spínání, vypínání, zemní spojení nebo další přechodové jevy. Při oscilacích ferrorezonance vzniká výrazné přepětí a zároveň proudové špičky v důsledku přesycení magnetického obvodu transformátoru. Důsledkem je nejčastěji destrukce měřícího transformátoru.

AFR 31 působí jako ochrana měřících transformátorů napětí proti těmto vlivům. V porovnání s ostatními metodami je cíleně aktivována jen při vzniku ferrorezonance a při běžném provozu nebo i při nesymetrických odběrech zůstává neaktivní.

AFR 31 umožňuje nastavení velikosti aktivačního napětí na 20 V, 25 V a 30 V a je dále doplněn o obvod opožděného sepnutí (standardně 4 s) pro zajištění selektivity s ochranami zemního spojení. To je vhodné v případech, kdy je měřící transformátor napětí využíván zároveň k napájení ochraných automatik (hlídání zemního spojení, obvody OZ a podobně). Viz. schéma zapojení.

AFR 31 je určen pro upevnění na 35 mm lištu podle DIN EN 50 022.

AFR 31 se zapojuje do otevřeného trojúhelníku tvořeného pomocnými sekundárními vinutími měřících transformátorů napětí. Jeden pól zátěže je nutno uzemnit. AFR 31 je možno použít současně s ochranným relé zemního spojení. Paralelní připojení neovlivní funkci ochranných relé.

Jmenovité napětí 100 – 200 VAC

 

Aktivační napětí bez propojky: 20 VAC
propojka 3+4: 25 VAC(standartně)
propojka 1+3: 30 VAC
Zpoždění sepnutí

 

4,0s (u výrobce lze nastavit od 0,5s do 10s)
Stupeň krytí IP20
Třída přepětí II
Klimatická kategorie 5/50/40
Pracovní / skladovací teplota -20°C až 40 °C / -20°C až 70°C
Max. vlhkost 95 % nekondenzující
Rozměry / hmotnost 69 x 86 x 58 mm / 0,05 kg
Materiál krytu polykarbonát
Montáž na 35 mm DIN lištu podle DIN EN 50 022
Připojení svorkovnice, průřez vodiče 0,5 – 2,5 mm2
AFR 30 schéma

Zapojení

Před montáží přístroje je nutné nejprve nastavit požadovanou velikost aktivačního napětí. Pomocí šroubováku vhodné velikosti uvolníme zámky na boku přístroje a sejmeme kryt přístroje.

Lze zvolit jednu ze tří možností, jak je uvedeno v tabulce technických parametrů. Přednastavená hodnota aktivačního napětí je 25 V. Vyšší hodnota je určena pro vn sítě s větší nesymetrií parazitních kapacit. Po nastavení zaklapneme kryt zpátky (pozor na správné umístění světlovodu od signalizační LED).

AFR 31 je určen pro upevnění na 35 mm lištu podle DIN EN 50 022 a pouze pro vnitřní použití. Je proto bezpodmínečně nutné zabránit proniknutí vody do zařízení.

Pro řádnou činnost je nutné dostatečné chlazení přístroje a proto uvnitř rozváděče musí být zajištěna přirozená cirkulace vzduchu a v bezprostředním okolí přístroje, zejména pod přístrojem, by neměly být instalovány jiné přístroje nebo zařízení, která jsou zdrojem tepla. Přístroj se montuje v naznačené poloze, svorkami dolů, zpravidla do rozváděče měření a ochran.

AFR 31 se zapojuje do otevřeného trojúhelníku tvořeného pomocnými sekundárními vinutími měřicích transformátorů napětí a je doporučeno použít ohebný izolovaný vodič o průřezu max. 2,5 mm2. Zapojení je patrné z obrázku. Jeden pól zátěže je nutno uzemnit. Před připojením zkontrolujte toto uzemnění a prověřte, jestli není provedeno duplicitně na straně transformátorů a zátěže. Mohlo by tak dojít ke zkratu na měřicích transformátorech a k jejich zničení.

AFR 31 je možno použít současně s ochranným relé zemního spojení. Paralelní připojení inteligentní zátěže neovlivní funkci ochranných relé.

Schéma zapojení inteligentní zátěže do otevřeného trojúhelníka pomocných vinutí měřících transformátorů napětí

AFR 30 schéma zapojení
A, N: svorky vysokého napětí měřících transformátorů
a, n: měřící sekundární vinutí
da, dn: svorky druhých sekundárních vinutí měřícího transformátoru
AFR30: inteligentní zátěž
symbol PE uzemnění

Výrobce: KMB systems, s.r.o Dr. M. Horákové 559 CZ-46006 Liberec, tel.: +420 485 130 314, fax: +420 482 736 896, e-mail: kmb@kmb.cz, url: www.kmb.cz
Přiložené soubory: