Domů / Podpora / Návod na montáž a obsluhu pt napětí VPT 100
Měříme pro Vás vysoké napětí

Návod na montáž a obsluhu pt napětí VPT 100

Návod na obsluhu a montáž transformátoru napětí VPT100 s regulačním zdrojem

Zapojení
Zapojení regulačního zdroje a transformátor VPT100 provedeme dle následujícího obrázku:

VPT 100

Do boční stěny regulátoru REG100 vsuneme propojku nebo zde zapojíme koncový vypínač vstupních dveří prostoru vn.

Kabel vedoucí z transformátoru propojíme do regulátoru (atypická zásuvka 380V). Provedeme uzemnění transformátoru (na kostře přístroje je zemní svorka M8). Výstup vn připojíme na zkoušený objekt. Vidlici přívodní šňůry zapojíme do zásuvky AC 220V.

Popis ovládání
Spínačem „Hlavní vypínač“ zapneme přívod sítě 220V. Kolečko regulátoru otočíme na hodnotu stupnice „0“. Zapneme zelené tlačítko „START“. Rožne se signální červená žárovka, která informuje obsluhu o stavu pod napětím vn . Kolečkem regulátoru postupně otáčíme doprava a zvyšujeme napětí na výstupu transformátoru na požadovanou hodnotu. Při najíždění je možno vidět na panelových přístrojích proudový odběr a úroveň budicího napětí. Při překročení proudu 14A (odpovídá 3kVA) dojde k vybavení ochrany A15, která v mžiku odpojí transformátor od buzení (zhasne červená signálka). K obnovení funkce je nutno sjet kolečkem regulátoru na „0“ a zmáčknutí tlačítka „START“. K odpojení budicího zdroje od transformátoru slouží červené tlačítko „STOP“ . Po ukončení činnosti zařízení doporučujeme vypnout „Hlavní vypínač“ , otočit kolečkem regulátoru na „0“ a účinně uzemnit vn výstup transformátoru .

Bezpečnost práce
Zařízení smějí zapojovat a ovládat pouze osoby splňující podmínky vyhlášky 50/1978 Sb, za současného dodržení předpisů pro práci ve zkušebních laboratořích vn.

VPT 100