Domů / Podpora / Návod na montáž a obsluhu vt VPPT 38.2
Měříme pro Vás vysoké napětí

Návod na montáž a obsluhu vt VPPT 38.2

Montážní poloha přístrojových transformátorů VPPT 38.2 je epoxidovým tělem nad kovovými základovými profily.

Transformátory se upevňují pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základových profilech. Připojení VN napětí na primární straně doporučujeme kabelovými oky s pr. 10 mm a šrouby M10 s max. utahovacím momentem 20Nm. V případě odstávky doporučujme transformátory očistit od hrubých nečistot a dotáhnout spoje.

Před uvedením transformátoru do provozu je nutno uzemnit kovové profily transformátoru (zemnící šroub M8x15 s max. utahovacím momentem 10Nm).

Uzemnění sekundárních výstupů se provádí pomocí šroubů M5x10 a propojek, které jsou součástí příbalu každého transformátoru. K připojení na sekundární vývody slouží použít kabelová oka (pro vodič 10mm2, jsou součástí příslušenství). Příklad montáže je na obr.1.

Sekundární svorkovnice je opatřena vodovzdorným krytem IP 65 s plombovacím šroubem a vodovzdornou vývodkou Pg21 pro připojení sekundárních vodičů.

Přístrojové transformátory VPPT mají všechny součásti primárního vinutí, včetně svorek, izolované od země. Izolace je dimenzována na hladinu zkušebních napětí dle odpovídajícího jmenovitého napětí.

Za provozu musí být jedna ze sekundárních svorek uzemněna (neplatí pro zapojení do tzv. „V“).

Pozn.: Uvedená zapojení jsou doporučená výrobcem pouze tam, kde odborný projektant neurčí jinak.

 Návod na zapojení VPPT 38.2