Domů / Podpora / Návod na montáž sekundárních NN pojistek
Měříme pro Vás vysoké napětí

Návod na montáž sekundárních NN pojistek

Jištění na sekundární straně transformátoru se používá pro případ zkratu na sekundárním vinutí. Zkrat na sekundárním vinutí může nastat například v případě špatného zapojení sekundárního vinutí nebo při přeruše-ní kabelu. Jako reakci na tuto zkušenost se navrhl transformátor s NN pojistkou (Obr1.) zapojenou do sekundár-ního vinutí (Obr2.).

Pojistka sekundárního jištění Pojistka sekundárního jištění - rozměry
Obr1.: Nízkonapěťová přístrojová pojistka
Svorkovnice se sekundárním jištěním Svorkovnice se sekundárním jištěním - schema zapojení
Obr2.: a) Svorkovnice VPT 25 se sekundárním jištěním b) Schéma zapojení

Postup montáže

Na obrázku je znázorněna sekundární svorkovnice s pojistkovým pouzdrem FPG2.

Návod na montáž sekundární pojistky

Pojistka se vyjme pomocí šroubováku. Šroubovák musí mít rozměry hlavice maximálně 1x5 mm. Šroubovák se nasadí do drážky v pojistkovém pouzdře a pootočí se sním doleva. Tímto se uvolní pojistkový nástavec s pojistkou, který se dá lehce vyjmout rukou. Poté se lehce rukou vymění samotná NN přístrojová pojistka v pojistkovém nástavci.

 

Po ruční výměně NN přístrojové pojistky v pojistkovém nástavci se nástavec opět lehce rukou zasune do pojistkového pouzdra. Nasadí se do drážky šroubovák. Šroubovák musí mít rozměry hlavice maximálně 1x5 mm. Pojistka se zajistí šroubovákem mírným přitlačením a pootočením doprava.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

  1. Pohled do svorkovnice
  2. Vyjmutí pojistky
  3. Nasazení pojistky