Domů / Podpora / Ochrana napěťových transformátorů proti Ferrorezonanci
Měříme pro Vás vysoké napětí

Ochrana napěťových transformátorů proti Ferrorezonanci

KPB Intra s.r.o.
Ing. Josef Stejskal

V elektrických sítích vzniká často jev tzv. „ferrorezonance“. Ta je způsobena přítomností kapacit (často v kabelových přívodech, v kondenzátorových bateriích nebo kapacity vedení ) a indukčností (tlumivky, vlastní indukčnost tranformátoru). Při různých přechodových jevech a přepětích dochází k přesycení napěťových transformátorů a k rozkmitání el. energie mezi kapacitami a indukčností přístroje. Jev se nazývá ferrorezonance a je mnohdy tak intenzívní, že dokáže poškodit přístroj. K zabránění poškození se používá tlumení rezistorem zapojeným do otevřeného trojúhelníku pomocných vinutí. Principiální schéma zapojení je na obrázku 12. Hodnota rezistoru se doporučuje 68 Ohm/ 200W (TR305 výrobce Tesla Blatná).

Nebezpečí ferrorezonancí hrozí všude tam, kde dochází k výměně elektromechanických zátěží za elektronické. Ty mají zpravidla menší tlumící účinek a nebezpečí rozkmitání je zde větší. Výše uvedené odpory je možno objednávat a dodávat přímo s měřicímí transformátory.

Obr. 13
Obr. 14