Domů / Podpora / Pojistky měřicích transformátorů napětí vn
Měříme pro Vás vysoké napětí

Pojistky měřicích transformátorů napětí vn

KPB Intra s.r.o.
Ing. Josef Stejskal

Užití pojistek u transformátorů napětí je zaběhlou zvyklostí podloženou mnohými zkušenostmi. Pojistka je jisticí prvek, který vypnutím proudů větších než jmenovitých zajišťuje odpojení transformátoru od obvodů sítě. Vypínací proud je způsoben zpravidla poruchou isolačního systému transformátoru v mnohých případech však nelze vyloučit proudy přechodových jevů a ferrorezonancí. Pojistka zpravidla vypíná při puknutí transformátoru a při rozvinutí elektrického oblouku. Posláním pojistek je tedy chránit okolí před jeho destrukčními účinky.

Novým jisticím prvkem jsou vysokonapěťové proudové ochrany VPO. Jsou vyráběny v KPB Intra ve dvou typových rozměrech do sítí do 22 a dále pro 35 kV viz obr.5 . Jmenovité proudy ochran jsou 32,50 a 80 mA. Při jejich překročení dojde k vypnutí a odpojení od vysokého napětí. Proudové zařazení ochran předurčuje jejich vyšší citlivost na nadproudy než u stávajících pojistek. Jejich přínosem je rychlejší odpojení přístroje často ještě před jeho explozí.

Obr. pojistky VPO

Firma nabízí aplikaci pojistek a ochran na transformátorech v několika provedeních. Např. na obr.1 je pojistka v horizontální poloze viz obr. 1 s vývodem ve své ose. Další varianta je pojistka v horizontální poloze s vývodem ve svislé ose transformátoru viz obr. 2. Třetí způsob je svislá pojistka v ose vn vývodu přístroje viz obr.3 s možností připojení na kabel. Pojistkové vložky a ochrany jsou umístěny plastovém pouzdru. Připojení na vn svorku trafa je šroubem v případě na obr.2 závitem s tvrdou pružinou. V neposlední řadě jsou ochranné prvky vestavěny do vlastního odlitku přístroje VTS 12P a VTS 38P viz obr. 6 .

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4
Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4
Obr. 5      
Obr. 4      

Pro sítě 35kV mohou být transformátory VTS38 na obr. 4 vybavené pojistkou WBP-30 Un= 36kV I=400mA nebo ochranou VPO- T32-38.5 kV.Koncepce je shodná s případem na obr.3 Jednotlivé způsoby konstrukčních uspořádání vznikly z požadavků zákazníků. Konkrétní rozměry jsou součástí firemní dokumentace a je možno je na vyžádání poslat.

Závěrem lze říci, že předřazování pojistek a ochran transformátorům napětí jednoznačně doporučujeme.

Protokol o kusové zkoušce

Pojistka VPO

 pojistkový nádstavec KPB 25 Epoxid pojistkový nádstavec KPB 25 plast