Přístrojový transformátor proudu podpěrný

CTSO 38

Podpěrný přístrojový transformátor proudu CTSO 38 je určen k měření a jištění rozvodných zařízení vn venkovního provedení pro jmenovité primární proudy 5–2500 A a nejvyšší napětí soustavy 38.5 kV.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace. Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Poptat

Popis

Podpěrný přístrojový transformátor proudu CTSO 38 je určen k měření a jištění rozvodných zařízení vn venkovního provedení pro jmenovité primární proudy 5–2500 A a nejvyšší napětí soustavy 38.5 kV.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace. Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Transformátory CTSO 38 jsou řešeny jako transformátory s jednozávitovým nebo vícezávitovým primárním vinutím. Moderní konstrukce těchto transformátorů umožňuje přepínání nejen na straně sekundární, ale i na straně primární.

Primární přepínání spočívá v jednoduché montáži zapojením dvou propojek do obvodu pomocí šroubů M8, šrouby i propojky jsou součástí transformátoru (viz „Návod na montáž a obsluhu“).

Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných magnet. materiálů případně ze slitiny niklu, železa a mědi „permalloy“.

Počet jader je 1 až 3 dle přání zákazníka a podle požadovaných parametrů.

Všechny aktivní části transformátorů CTSO 38 jsou zality epoxidovou směsí odolávajícím vnějším vlivům (UV záření, vlhkosti, atd.). Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Transformátory se upevňují pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základové desce. Primární svorky transformátoru jsou opatřeny šrouby M12. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je vodotěsně zakrytována (IP65). Kryt je možno zaplombovat. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění, popř. vyzkratování vinutí (viz „Návod na montáž a obsluhu“).

V případech, kde se požaduje náhrada za starší typy transformátorů (různých výrobců), dodáváme přístroje CTSO 38 na upravených základových profilech se shodnými montážními roztečemi nahrazovaných typů.

Délka povrchové cesty 1257 mm (splňuje stupeň znečištění IV tj. 31 mm/kV pro izolační napětí 38.5 kV).

Přístrojové transformátory proudu CTSO 38 vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, ČSN EN 60060-1, IEC 61869-1, IEC 61869-2, IEC 60060-1 a GOST 15 150 pro T1 a UCHL1, GOST 1516.3-96, GOST 7746-2001.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 36/38.5 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 70/80 kV
 • Zkušební napětí impulsní: 170/180 kV
 • Jmenovitý primární proud, In: 5–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠2500 A
 • Jmenovitý sekundární proud: 5 A nebo 1 A
 • Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith: max 80 kA/1s (31.5 kA/3s)
 • Jmenovitý dynamický proud, Idyn: max 200 kA
 • Jmenovitý trvalý tepelný proud, Icth: 120 % In
 • Třída přesnosti–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠měření: 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1, 3
 • Nadproudové číslo–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠měření: FS 5, FS 10
 • Třída přesnosti–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠jištění: 5P, 10P, PX
 • Nadproudové číslo–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠jištění: 5, 10, 15, 20, 25, 30
 • Jmenovitá zátěž: 5–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠60 VA
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Délka povrchové cesty: 1257 mm
 • Hmotnost: 60 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -40 do +40°C odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, ČSN EN 60060-1, IEC 61869-1, IEC 61869-2, IEC 60060-1, GOST 15 150, GOST 1516.3-96, GOST 7746-2001

Nákres