Inteligentní zátěž pro potlačení ferorezonance

AFR 1xx

Inteligentní zátěž řady AFR 1xx je přístroj určený k ochraně měřicích transformátorů napětí před škodlivým působením ferorezonance v distribuční síti vn. Ferorezonance vzniká mezi indukčností transformátoru a kapacitou vedení nebo vn spínacích prvků. Spouštěcím podmětem může být spínání, vypínání, zemní spojení nebo další přechodové jevy.

Při ferorezonanci vzniká výrazné přepětí a zároveň proudové špičky v důsledku přesycení magnetického obvodu transformátoru. Důsledkem je nejčastěji destrukce měřicího transformátoru.

Poptat

Popis

Inteligentní zátěž řady AFR 1xx je přístroj určený k ochraně měřicích transformátorů napětí před škodlivým působením ferorezonance v distribuční síti vn. Ferorezonance vzniká mezi indukčností transformátoru a kapacitou vedení nebo vn spínacích prvků. Spouštěcím podmětem může být spínání, vypínání, zemní spojení nebo další přechodové jevy.

Při ferorezonanci vzniká výrazné přepětí a zároveň proudové špičky v důsledku přesycení magnetického obvodu transformátoru. Důsledkem je nejčastěji destrukce měřicího transformátoru.

AFR 1xx působí jako ochrana měřicích transformátorů napětí proti těmto vlivům. V porovnání s ostatními metodami je cíleně aktivována jen při vzniku ferorezonance a při běžném provozu zůstává neaktivní.

AFR 11x je určen pro samostatně pracující měřící transformátory, tj. jednofázové měření nebo napájení z vn. AFR 13x je určen pro zapojení do otevřeného trojúhelníka pomocných sekundárních vinutí třech transformátorů.

Provoz, instalaci a údržbu tohoto přístroje může provádět pouze kvalifikovaný pracovník podle montážních a bezpečnostních předpisů. Použije-li se zátěž způsobem jiným, než je výrobcem určeno, může být ochrana poskytovaná zařízením narušena. Před jakoukoli manipulací s přístrojem je nutno nejdříve odpojit transformátory od sítě. Zejména není dovoleno dotýkat se vodivými předměty kovových svorek zátěže pod napětím a používat přístroj bez krytu.

Označení přístroje AFR 1XX

Číst více

Parametry

 • Jmenovité napětí Un: Varianty pro: 100, 110, 120 ,100/√3, 110/√3, 120/√3 VAC (případně jiné dle požadavku zákazníka)
 • Aktivační napětí: 145% Un až 200% Un
 • Zpoždění aktivace: 0 s
 • Doporučené jištění: jistič B16A nebo ekvivalentní pojistka
 • Třída přepětí: III
 • Pomocné napětí (verze „S“): 10 až 265 VAC / 40 až 70 Hz resp. 10 až 265 VDC
 • Příkon pomocného napětí: 3 VA resp. 3 W
 • Třída přepětí pomocného napětí: II
 • Komunikační linka: RS 485, galvanicky izolovaná
 • Protokol: Modbus RTU, 4.8-230.4 kBd, 8bit, volitelná parita (výchozí nastavení 12.2 kBd, 8-bit, sudá parita)
 • Stupeň krytí: IP20
 • Klimatická kategorie: 40/060/02
 • Pracovní / skladovací teplota: -40 °C až 60 °C / -40 °C až 70 °C
 • Max. vlhkost: 95 % nekondenzující
 • Rozměry: šířka 80 mm x hloubka 90 mm x výška 126 mm
 • Hmotnost: 0,52 kg
 • Materiál krytu: korozivzdorná ocel
 • Montáž: na 35 mm DIN lištu podle DIN EN 50 022
 • Připojení: svorkovnice, průřez vodiče 0,5–2,5 mm2

Nákres