Přístrojový transformátor napětí

VPT 25

Přístrojové transformátory napětí VPT 25 jsou jednofázové transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí. Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn venkovního provedení. Jsou vhodné i pro napájení pohonů dálkově ovládaných úsečníků.

Třídy přesnosti pro měřící vinutí jsou 0.2, 0.5, 1, 3, pro jistící vinutí 3P a 6P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Poptat

Popis

Přístrojové transformátory napětí VPT 25 jsou jednofázové transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí. Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn venkovního provedení. Jsou vhodné i pro napájení pohonů dálkově ovládaných úsečníků.

Třídy přesnosti pro měřící vinutí jsou 0.2, 0.5, 1, 3, pro jistící vinutí 3P a 6P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Magnetický obvod napěťových transformátorů VPT 25 je vyroben z orientovaných transformátorových pásků ve tvaru „C“ jádra. Vývody primárního vinutí jsou vyvedeny pomocí svorníků M10. K jeho kontaktování doporučujeme z důvodu odpružení dynamických sil a vibrací v síti použít vodiče max. průřezu 6 mm2 a kabelová oka.

Všechny aktivní části transformátorů VPT jsou zality epoxidovou směsí odolávajícím vnějším vlivům (UV záření, vlhkosti, atd.). Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Transformátory se upevňují pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základové desce. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je vodotěsně zakrytována (IP65). Kryt je možno zaplombovat. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění, popř. vyzkratování vinutí.

V případech, kde se požaduje náhrada za starší typy transformátorů (různých výrobců), dodáváme přístroje VPT 25 na upravených základových profilech se shodnými montážními roztečemi nahrazovaných typů.

Přístrojové transformátory napětí VPT 25 vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 60044-2 a GOST 15 150 pro T1 a UCHL1.

Z důvodu spolehlivosti provozu je třeba trvalé minimální zatížení min 100W.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Tento transformátor není navržen jako samojistící. Za účelem ochrany přístroje před destrukcí v důsledku nestandardních jevů jako je přepětí, ferorezonance, přechodové jevy apod. je nutné transformátor opatřit vhodnou ochranou. Více informací o nestandardních jevech a jištění naleznete na www.kpbintra.cz v sekci „podpora“.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 24/25 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 50 kV
 • Zkušební napětí impulsní: 125 kV
 • Jmenovité primární napětí: 3000 – 22000 V
 • Jmenovité sekundární napětí: 100, 110, 120, 230 V
 • Třída přesnosti – měření: 0,2, 0,5, 1, 3
 • Třída přesnosti – jištění: 3Р, 6Р
 • Jmenovitá zátěž: 5 – 150 VA
 • Krajní výkon: tento údaj bude uveden jen na žádost zákazníka
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Délka povrchové cesty: 930mm
 • Hmotnost: 49 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -40 do +40 °C odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 60044-2, IEC EN 60044-2, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-3, GOST 15 150

Nákres