Přístrojový transformátor napětí

VTO 15

Přístrojové transformátory napětí VTO 15 jsou jednofázové jednopólově izolované transformá-tory určené pro použití v sítích vysokého napětí od 3.6 kV do 17.5 kV. Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn venkovního provedení.

Hodnoty sekundárních napětí jsou 100/√3, 110/√3, 120/√3, 100/3, 110/3, 120/3 V. Třídy přesnosti pro měřící vinutí jsou 0.2, 0.5, 1, 3 pro jistící vinutí 3P a 6P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Poptat

Popis

Přístrojové transformátory napětí VTO 15 jsou jednofázové jednopólově izolované transformá-tory určené pro použití v sítích vysokého napětí od 3.6 kV do 17.5 kV. Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn venkovního provedení.

Hodnoty sekundárních napětí jsou 100/√3, 110/√3, 120/√3, 100/3, 110/3, 120/3 V. Třídy přesnosti pro měřící vinutí jsou 0.2, 0.5, 1, 3 pro jistící vinutí 3P a 6P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Magnetický obvod napěťových transformátorů VTO 15 je vyroben z orientovaných transformátorových pásků ve tvaru „C“ jádra.

Všechny aktivní části transformátorů VTO 15 jsou zality epoxidovou směsí odolávajícím vnějším vlivům (UV záření, vlhkosti, atd.). Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Vývody primárního vinutí jsou vyvedeny pomocí svorníků M10. K jeho kontaktování doporučujeme z důvodu odpružení dynamických sil a vibrací v síti použít vodiče max. průřezu 6 mm2 a kabelová oka.

Transformátory se upevňují pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základové desce. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je vodotěsně zakrytována (IP65). Kryt je možno zaplombovat. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění, popř. vyzkratování vinutí.

V případech, kde se požaduje náhrada za starší typy transformátorů (různých výrobců), dodáváme přístroje VTO 15 na upravených základových profilech se shodnými montážními roztečemi nahrazovaných typů.

Přístrojové transformátory napětí VTO 15 vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 60044-2, GOST 1516.3-96 a dále klimatickým podmínkám „T1 a UCHL1“ dle GOST 15 150. Elektrické požadavky jsou splněny pro nadmořské výšky do 2000m.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Tento transformátor není navržen jako samojistící. Za účelem ochrany přístroje před destrukcí v důsledku nestandardních jevů jako je přepětí, ferorezonance, přechodové jevy apod. je nutné transformátor opatřit vhodnou ochranou. Více informací o nestandardních jevech a jištění naleznete na www.kpbintra.cz v sekci „podpora“.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 3,6/7,2/12/17,5 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 10/20/28/38 kV
 • Zkušební napětí impulsní: 40/60/75/95 kV
 • Jmenovité primární napětí: 1000/√3 – 15000/√3 V
 • Jmenovité sekundární napětí: 100/√3, 110/√3, 120/√3 V
 • Jmenovité pomocné napětí: 100/3, 110/3, 120/3 V
 • Třída přesnosti – měření: 0,2, 0,5, 1, 3
 • Třída přesnosti – jištění: 3Р, 6Р
 • Jmenovitá zátěž: 5 – 150 VA
 • Krajní výkon: tento údaj bude uveden jen na žádost zákazníka
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Délka povrchové cesty: 650mm
 • Hmotnost: 24 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -40 do +40 °C odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 60044-2, IEC EN 60044-2, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-3, GOST 15 150

Nákres