Přístrojový transformátor napětí

VTO 38P

Přístrojové transformátory napětí VTO 38.P jsou jednofázové jednopólově izolované transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí od 3.6 kV do 40.5 kV. Jsou určeny k měření a chránění rozvodných zařízení vn venkovního provedení zejména železnic.

Vnitřně jsou shodné s přístrojem VTO 38. Na vn straně jsou vybaveny ochranou VPO-T80-38.5 kV. V případě poruchy přístroje dokáže ochrana odpojit přístroj od vysokého napětí bez podstatnějšího vlivu na okolí. Přístroj lze rovněž použít pro napájení.

Poptat

Popis

Přístrojové transformátory napětí VTO 38.P jsou jednofázové jednopólově izolované transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí od 3.6 kV do 40.5 kV. Jsou určeny k měření a chránění rozvodných zařízení vn venkovního provedení zejména železnic.

Vnitřně jsou shodné s přístrojem VTO 38. Na vn straně jsou vybaveny ochranou VPO-T80-38.5 kV. V případě poruchy přístroje dokáže ochrana odpojit přístroj od vysokého napětí bez podstatnějšího vlivu na okolí. Přístroj lze rovněž použít pro napájení.

Celková délka povrchové cesty je 2006 mm ( izolátor 1133 mm + tělo 873mm).

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí odolávajícím vnějším vlivům (UV záření, vlhkosti, atd.). Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Transformátory se upevňují pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základových konsolách. Vývod primárního vinutí „A“ je zakončen svorníkem M10. Izolátor přístroje je šroubovatelný a uvnitř je umístěna vložka VPO-T80-38.5 kV.

V případě, že dojde k odepnutí přístroje od vn působením ochrany je třeba nechat prověřit izolační stav přístroje podle možností nejlépe u výrobce. Vlivem působení různých vlivů v síti může dojít k tzv. falešnému vypnutí ochrany. V takových případech se může vložka vyměnit za novou. Způsob výměny je patrný z obrázku viz. níže. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při opětovném zapnutí vysokého napětí proti možné explozi přístroje. Pokud dojde k opětovnému vybavení ochrany v relativně krátkém čase po zapnutí je třeba celý přístroj vyměnit.

POZOR! PŘI MANIPULACI S PŘÍSTROJEM NEUPÍNAT ZA IZOLÁTOR může dojít k jeho odlomení. Izolátor při šroubování dotahovat přirozenou lidskou silou na doraz zmačknutím pryžového těsnění.

K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je vodotěsně zakrytována (IP 65). Kryt je možno zaplombovat. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění vinutí.

V případech, kde se požaduje náhrada za starší typy transformátorů (různých výrobců), dodáváme přístroje VTO 38.P na upravených základových profilech se shodnými montážními roztečemi nahrazovaných typů.

Přístrojové transformátory napětí VTO 38P vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 60044-2, GOST 1983-89 a jsou schváleny ČMI pod číslem TCM 212/05 – 4239. Verze s ochrannou VPO má obchodní označení VTO 38.P.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Tento transformátor není navržen jako samojistící. Za účelem ochrany přístroje před destrukcí v důsledku nestandardních jevů jako je přepětí, ferorezonance, přechodové jevy apod. je nutné transformátor opatřit vhodnou ochranou. Více informací o nestandardních jevech a jištění naleznete na www.kpbintra.cz v sekci „podpora“.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 36/38,5 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 70/80 kV
 • Zkušební napětí impulsní: 170/180 kV
 • Jmenovité primární napětí: 3000/√3 – 35000/√3 V
 • Jmenovité sekundární napětí: 100/√3, 110/√3, 120/√3 V
 • Jmenovité pomocné napětí: 100/3, 110/3, 120/3 V
 • Třída přesnosti – měření: 0,2, 0,5, 1, 3
 • Třída přesnosti – jištění: 3Р, 6Р
 • Jmenovitá zátěž: 5 – 150 VA
 • Krajní výkon: tento údaj bude uveden jen na žádost zákazníka
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Délka povrchové cesty: 2006 mm (tj. 52mm/kV)
 • Hmotnost: 52 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -40 do +40 °C odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 60044-2, IEC EN 60044-2, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-3, GOST 15 150

Nákres