Přístrojový transformátor napětí podpěrný

VTD 25.01

Podpěrné přístrojové transformátory napětí VTD25.01 jsou jednofázové dvoupólově izolované transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí od 3.6 kV do 25 kV typizované podle ENEL 4141 Ed.III.

Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Hodnoty sekundárních napětí jsou 100, 110, 120 V. Třídy přesnosti pro měřící vinutí jsou 0.2, 0.5, 1, 3, pro jistící vinutí 3P, 6P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Poptat

Popis

Podpěrné přístrojové transformátory napětí VTD25.01 jsou jednofázové dvoupólově izolované transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí od 3.6 kV do 25 kV typizované podle ENEL 4141 Ed.III.

Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Hodnoty sekundárních napětí jsou 100, 110, 120 V. Třídy přesnosti pro měřící vinutí jsou 0.2, 0.5, 1, 3, pro jistící vinutí 3P, 6P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí. Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Montážní poloha transformátorů je libovolná. Upevňují se pomocí čtyř šroubů M10 za otvory v základové des-ce.

Vývody primárního vinutí jsou vyvedeny pomocí matic M10. K jejich kontaktování doporučujeme z důvodu od-pružení dynamických sil a vibrací v síti použít vodiče max. průřezu 6 mm2 a kabelová oka.

Sekundární svorkovnice je přizpůsobena pro připojení konektoru DY 4183/1 charakterizovaný v DY4390/1

Přístrojové transformátory napětí VTD 25.01 vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 60044-2 a zkoušce dle IEC 62271-304.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Tento transformátor není navržen jako samojistící. Za účelem ochrany přístroje před destrukcí v důsledku nestandardních jevů jako je přepětí, ferorezonance, přechodové jevy apod. je nutné transformátor opatřit vhodnou ochranou. Více informací o nestandardních jevech a jištění naleznete na www.kpbintra.cz v sekci „podpora“.

Utahovací moment max.
Primární svorky M10
20 Nm

Zemní svorka M8
10 Nm

Sekundární svorka M5
2.7 Nm

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 24/25 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 50 kV
 • Zkušební napětí impulsní: 125 kV
 • Jmenovité primární napětí: 3000 – 22000 V
 • Jmenovité sekundární napětí: 100/3, 110/3, 120/3 V
 • Třída přesnosti – měření: 0,2, 0,5, 1, 3
 • Třída přesnosti – jištění: 3Р, 6Р
 • Jmenovitá zátěž: 10 – 150 VA
 • Krajní výkon: tento údaj bude uveden jen na žádost zákazníka
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Délka povrchové cesty: 314 mm
 • Hmotnost: 35 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -5 do +40 °C odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 60044-2, IEC EN 60044-2, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-3, GOST 15 150

Ke stažení

Nákres