Přístrojový transformátor napětí podpěrný

VTS 36

Přístrojové transformátory napětí VTS 36 jsou jednofázové jednopólově izolované transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí od 15 kV do 38.5 kV Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Hodnoty sekundárních napětí jsou 100/√3, 110/√3, 120/√3, 100/3, 110/3, 120/3 V. Třídy přesnosti pro měřící vinutí jsou 0.2, 0.5, 1, 3, pro jistící vinutí 3P a 6P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Poptat

Popis

Přístrojové transformátory napětí VTS 36 jsou jednofázové jednopólově izolované transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí od 15 kV do 38.5 kV Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Hodnoty sekundárních napětí jsou 100/√3, 110/√3, 120/√3, 100/3, 110/3, 120/3 V. Třídy přesnosti pro měřící vinutí jsou 0.2, 0.5, 1, 3, pro jistící vinutí 3P a 6P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Magnetický obvod napěťových transformátorů VTS 36 je vyroben z orientovaných transformátorových pásků ve tvaru „C“ jádra.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí. Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Transformátory se upevňují pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základové desce. Vývod primárního vinutí „A“ je vyveden pomocí svorníku M10. K jeho kontaktování doporučujeme z důvodu odpružení dynamických sil a vibrací v síti použít vodiče max. průřezu 6 mm2 a kabelová oka.

K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je opatřena krytem s plombovacím šroubem. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění vinutí (viz „Návod pro obsluhu a montáž“).

Přístrojové transformátory napětí VTS 36 vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 61869-3.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Tento transformátor není navržen jako samojistící. Za účelem ochrany přístroje před destrukcí v důsledku nestandardních jevů jako je přepětí, ferorezonance, přechodové jevy apod. je nutné transformátor opatřit vhodnou ochranou. Více informací o nestandardních jevech a jištění naleznete na www.kpbintra.cz v sekci „podpora“.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 36/38,5 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 70/80 kV
 • Zkušební napětí impulsní: 170/180 kV
 • Jmenovité primární napětí: 15000/√3 – 35000/√3 V
 • Jmenovité sekundární napětí: 100/√3, 110/√3, 120/√3 V
 • Jmenovité pomocné napětí: 100/3, 110/3, 120/3 V
 • Třída přesnosti – měření: 0,2, 0,5, 1, 3
 • Třída přesnosti – jištění: 3Р, 6Р
 • Jmenovitá zátěž: 5 – 150 VA
 • Krajní výkon: tento údaj bude uveden jen na žádost zákazníka
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Hmotnost: 50 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -5 do +40 °C odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 60044-2, IEC EN 60044-2, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IE

Nákres