Přístrojový transformátor napětí podpěrný

VTS 12

Přístrojové transformátory napětí VTS 12 jsou jednofázové jednopólově izolované transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí. Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Přístroje mohou být vybaveny vn pojistkou, chránicí okolní rozvodný systém.

Hodnoty sekundárních napětí jsou 100/√3,
110/√3, 120/√3, pomocných sekundárních napětí pak 100/3, 110/3, 120/3 V.

Třídy přesnosti pro měřící vinutí jsou 0,2, 0,5, 1, 3 pro jistící vinutí 3P a 6P.

Poptat

Popis

Přístrojové transformátory napětí VTS 12 jsou jednofázové jednopólově izolované transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí. Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení.

Přístroje mohou být vybaveny vn pojistkou, chránicí okolní rozvodný systém.

Hodnoty sekundárních napětí jsou 100/√3, 110/√3, 120/√3, pomocných sekundárních napětí pak 100/3, 110/3, 120/3 V.

Třídy přesnosti pro měřící vinutí jsou 0,2, 0,5, 1, 3 pro jistící vinutí 3P a 6P.

Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti
v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Transformátory VTS 12 s pojistkou jsou opatřeny epoxidovým nástavcem, držákem a pojistkovou vložkou typ SIBA ( 0,3 A nebo 0,6 A). Nástavec s pojistkou je demontovatelný.

Magnetický obvod napěťových transformátorů je vyroben z orientovaných transformátorových pásků ve tvaru „C“ jádra. Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí. Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační,
ale i mechanickou.

Transformátory se upevňují pomocí čtyř šroubů za otvory v základové desce. Vývod primárního vinutí „A“ je vyveden pomocí svorníku M10.

POZOR při jiném způsobu kontaktování nesmí dojít k mechanickému předepnutí vn šroubu ve směru od těla transformátoru.

K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je opatřena krytem s plombovacím šroubem. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění vinutí.

V případech, kde se požaduje náhrada za starší typy transformátorů (různých výrobců), dodáváme přístroje VTS 12 na upravených základových deskách se shodnými montážními roztečemi nahrazovaných typů.

Přístrojové transformátory napětí VTS 12 vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 60044-2 a GOST 15 150 pro T3 a U3.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Tento transformátor není navržen jako samojistící. Za účelem ochrany přístroje před destrukcí v důsledku nestandardních jevů jako je přepětí, ferorezonance, přechodové jevy apod. je nutné transformátor opatřit vhodnou ochranou. Více informací o nestandardních jevech a jištění naleznete na www.kpbintra.cz v sekci „podpora“.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 12/17,5 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 28/38 kV
 • Zkušební napětí impulsní: 75/95 kV
 • Jmenovité primární napětí: 1000/√3 – 15000/√3 V
 • Jmenovité sekundární napětí: 100/√3, 110/√3, 120/√3 V
 • Jmenovité pomocné napětí: 100/3, 110/3, 120/3 V
 • Třída přesnosti – měření: 0,2, 0,5, 1, 3
 • Třída přesnosti – jištění: 3P, 6P
 • Jmenovitá zátěž: 5 – 150 VA
 • Krajní výkon: tento údaj bude uveden pouze na žádost zákazníka
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Délka povrchové cesty: 270 mm
 • Hmotnost: 21 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -5°C do +40 °C odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 60044-2, IEC EN 60044-2, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-3, GOST 15 150

Nákres