Přístrojový transformátor napětí výkonový

VPPT 38.2

Transformátory napětí VPPT 38.2 jsou jednofázové dvoupólově izolované transformátory vn venkovního provedení, určené pro použití v sítích vysokého napětí od 1 kV do 38.5 kV. Jsou určeny k napájení automatizačních a rozvodných zařízení, pohonů dálkově ovládaných úsečníků.

Magnetický obvod napěťových transformátorů VPPT 38.2 je vyroben z orientovaných transformátorových pásků ve tvaru „C“ jádra.

Poptat

Popis

Transformátory napětí VPPT 38.2 jsou jednofázové dvoupólově izolované transformátory vn venkovního provedení, určené pro použití v sítích vysokého napětí od 1 kV do 38.5 kV. Jsou určeny k napájení automatizačních a rozvodných zařízení, pohonů dálkově ovládaných úsečníků.

Magnetický obvod napěťových transformátorů VPPT 38.2 je vyroben z orientovaných transformátorových pásků ve tvaru „C“ jádra.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí odolávajícím vnějším vlivům (UV záření, vlhkosti, atd.). Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Transformátory se upevňují pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základovém rámu. Vývody primárního vinutí „A“ a „B“ jsou vyvedeny pomocí svorníků M10. K jejich kontaktování doporučujeme z důvodu odpružení dynamických sil a vibrací v síti použít vodiče max. průřezu 6 mm2 a kabelová oka. K připojení na sekundární vývody slouží použít kabelová oka (pro vodič 10mm2, jsou součástí příslušenství).

Sekundární svorkovnice je vodotěsně zakrytována (IP 65). Kryt je možno zaplombovat. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění vinutí.

POZOR! Nedoporučujeme provoz transformátorů naprázdno z důvodu možné nestability a kmitání. Min. zátěž je 100-200W.

Přístroje vyhovují vybraným podmínkám norem ČSN EN 600 76-1 až 600 76-11, ČSN EN 600 44-2 a GOST.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 36/38,5 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 70/80 kV
 • Jmenovité primární napětí: 3000–35000 V
 • Jmenovité sekundární napětí: 100, 110, 120, 230 V
 • Třída přesnosti – měření: 3
 • Krajní výkon: tento údaj bude uveden jen na žádost zákazníka
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Délka povrchové cesty: 1240 mm
 • Hmotnost: 90 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -40 do +40 °C odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 60044-2, IEC EN 60044-2, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-3, GOST 15 150

Nákres