Přístrojový transformátor proudu nízkého napětí

CLH 40.3

Produktová řada transformátorů nízkého napětí CLH 40 je složena ze tří základních modifikacích : CLH40.1 CLH40.2 a CLH40.3 U všech tří modifikací lze provést odbočky na sekundárním vinutím a tím zvýšit univerzálnost přístrojového transformátoru proudu. Lze vyrobit až dvě odbočky sekundárního vinutí.

Přístrojový transformátor proudu CLH 40.3 je určen pro měření a jištění ve vnitřních rozvodných zařízení nízkého napětí s nejvyšším napětím soustavy 0,72 kV. Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A.

Poptat

Popis

Produktová řada transformátorů nízkého napětí CLH 40 je složena ze tří základních modifikacích : CLH40.1 CLH40.2 a CLH40.3 U všech tří modifikací lze provést odbočky na sekundárním vinutím a tím zvýšit univerzálnost přístrojového transformátoru proudu. Lze vyrobit až dvě odbočky sekundárního vinutí.

Přístrojový transformátor proudu CLH 40.3 je určen pro měření a jištění ve vnitřních rozvodných zařízení nízkého napětí s nejvyšším napětím soustavy 0,72 kV. Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A.

Sekundární svorky s kontaktními šrouby jsou umístěny v horní části transformátoru pod průhlednou krytkou, kterou je možné zaplombovat. Pro připojení k sekundárním svorkám doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu lankového vodiče nebo je možné použít izolovaného kruhového drátu do maximálního průměru 2,5 mm.

V rámci zákaznického servisu nabízíme zákazníkům možnost úředního cejchování transformátorů včetně vystavení všech následných protokolů. Po dohodě s výrobcem je možné parametry upravit podle konkrétních požadavků zákazníka.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 0.72 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 3 kV
 • Jmenovitý primární proud, In: 50 - 1000 A
 • Jmenovitý sekundární proud: 5 A nebo 1 A
 • Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith: 60 x In
 • Jmenovitý dynamický proud, Idyn: 2,5 x Ith
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Hmotnost: 1,0-1,3 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -5 do +40°C odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1 vnitřní prostory bez kondenzace vody
 • Norma: ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-2

Nákres