Přístrojový transformátor proudu nízkého napětí

CLH 60

Přístrojový transformátor proudu CLH 60 je určen pro měření a jištění ve vnitřních rozvodných zařízení nízkého napětí s nejvyšším napětím soustavy 0,72 kV. Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A.

Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100% jmenovité zátěže.

Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 160 % IN u jmenovitých proudů včetně 75 A do hodnoty 1000 A a pro rozsah proudů včetně 1000 A až 1500 A včetně lze 140% In.

Poptat

Popis

Přístrojový transformátor proudu CLH 60 je určen pro měření a jištění ve vnitřních rozvodných zařízení nízkého napětí s nejvyšším napětím soustavy 0,72 kV. Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A.

Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100% jmenovité zátěže.

Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 160 % IN u jmenovitých proudů včetně 75 A do hodnoty 1000 A a pro rozsah proudů včetně 1000 A až 1500 A včetně lze 140% In.

Aktivní části transformátorů CLH 60 jsou uloženy v plastových krabičkách z kvalitního plastu. Použité izolační materiály splňují tepelnou třídu izolace E.

Transformátory jsou řešeny jako násuvné. Počet a poloha primárních vodičů (měděný pas) je dána velikostí primárního proudu (IN ≤ 1000 A vodorovně, IN > 1000 A svisle).

Sekundární svorky s kontaktními šrouby jsou umístěny v horní části transformátoru pod průhlednou krytkou, kterou je možné zaplombovat. Pro připojení k sekundárním svorkám doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu lankového vodiče nebo je možné použít izolovaného kruhového drátu do maximálního průměru 2,5 mm.

V rámci zákaznického servisu nabízíme zákazníkům možnost úředního cejchování transformátorů včetně vystavení všech následných protokolů. Po dohodě s výrobcem je možné parametry upravit podle konkrétních požadavků zákazníka.

Číst více

Parametry

  • Nejvyšší napětí soustavy: 0.72 kV
  • Zkušební napětí střídavé: 3 kV
  • Jmenovitý primární proud, In: 75 - 1500 A
  • Jmenovitý sekundární proud: 5 A nebo 1 A
  • Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith: 60 x In (max. 50 kA)
  • Jmenovitý dynamický proud, Idyn: 2,5 x Ith
  • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
  • Teplotní třída izolace: E
  • Provozní podmínky: provozní teplota od -5 do +40°C, odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1 vnitřní prostory bez kondenzace vody
  • Norma: ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC EN 61869

Nákres