Přístrojový transformátor proudu nízkého napětí

CTT 1

Přístrojový transformátor proudu CTT 1 je určen pro měření a jištění ve vnitřní rozvodných zařízených nízkého napětí s nejvyšším napětím soustavy 0,72 kV. Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A.

Poptat

Popis

Přístrojový transformátor proudu CTT 1 je určen pro měření a jištění ve vnitřní rozvodných zařízených nízkého napětí s nejvyšším napětím soustavy 0,72 kV. Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A.

Transformátory CTT 1 mají krajní provozovací proud 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty. Přístrojový transformátor proudu CTT1 je určen pro měření ve vnitřní rozvodných zařízených nízkého napětí s nejvyšším napětím soustavy 0,72 kV. Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže. Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty.

Transformátory jsou řešeny jako násuvné.

Sekundární řadové svorky jsou umístěny v rozbočovací krabici, kterou je možné zaplombovat. Vodiče lze zavést přímo skrz 7x těsnění M25, nebo nahradit kabelovou vývodkou. Pro připojení k sekundárním svorkám doporučujeme holé vodiče do maximálního průměru 2,5 mm.

V rámci zákaznického servisu nabízíme zákazníkům možnost úředního cejchování transformátorů včetně vystavení všech následných protokolů. Po dohodě s výrobcem je možné parametry upravit podle konkrétních požadavků zákazníka.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Číst více

Parametry

  • Nejvyšší napětí soustavy: 0.72 kV
  • Zkušební napětí střídavé: 3 kV
  • Jmenovitý primární proud, In: 25 - 600 A
  • Jmenovitý sekundární proud: 5 A nebo 1 A
  • Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith: 60 x In
  • Jmenovitý dynamický proud, Idyn: 2,5 x Ith
  • Hmotnost: 50 Hz (60 Hz)
  • Teplotní třída izolace: E
  • Provozní podmínky: provozní teplota od -5 do +40°C odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1 vnitřní prostory bez kondenzace vody
  • Norma: ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-2

Nákres