Přístrojový transformátor proudu podpěrný

CTSO 38L

Podpěrný přístrojový transformátor proudu CTSO 38L je určen k měření a jištění rozvodných zařízení vn venkovního provedení pro jmenovité primární proudy 5-2500 A a nejvyšší napětí soustavy 38.5 kV.

Poptat

Popis

Podpěrný přístrojový transformátor proudu CTSO 38L je určen k měření a jištění rozvodných zařízení vn venkovního provedení pro jmenovité primární proudy 5-2500 A a nejvyšší napětí soustavy 38.5 kV.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace. Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže. Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Délka povrchové cesty 1322 mm (splňuje stupeň znečistění IV tj. 31mm/kV pro izolační napětí 38.5 kV).

Transformátory CTSO 38L jsou řešeny jako transformátory s jednozávitovým nebo vícezávitovým primárním vinutím. Konstrukce těchto transformátorů umožňuje přepínání na sekundární straně.

Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných magnet. materiálů. Počet jader je 1 až 6 dle přání zákazníka a podle požadovaných parametrů.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí odolávající vnějším vlivům (UV záření, vlhkosti, atd.). Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Montážní poloha transformátorů je svislá. Upevňují se pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základovém rámu. Primární svorky transformátoru jsou opatřeny šrouby M12. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je vodotěsně zakrytována (IP 65). Kryt je možno zaplombovat. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění a vyzkratování vinutí (viz. „Návod pro obsluhu a montáž“).

V případech, kde se požaduje náhrada za starší typy transformátorů (různých výrobců), dodáváme přístroje CTSO 38L na upravených základových profilech se shodnými montážními roztečemi nahrazovaných typů.

Přístrojové transformátory proudu CTSO 38L vyhovují všem zkouškám dle ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2, GOST 15150, GOST 1516.3-96.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední cejchování.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 36/38,5 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 70/80 kV
 • Zkušební napětí impulsní: 170/180 kV
 • Jmenovitý primární proud, In: 5 – 2500 A
 • Jmenovitý sekundární proud: 5 A nebo 1 A
 • Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith: max 80 kA/1s (31,5 kA/3s)
 • Jmenovitý dynamický proud, Idyn: max 200 kA
 • Jmenovitý trvalý tepelný proud, Icth: 120 % In
 • Třída přesnosti – měření: 0.2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1, 3
 • Nadproudové číslo – měření: FS 5, FS 10
 • Třída přesnosti – jištění: 5P, 10P, PX
 • Nadproudové číslo – jištění: 5, 10, 15, 20, 25, 30
 • Jmenovitá zátěž: 5 – 60 VA
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Délka povrchové cesty: 1322 mm
 • Hmotnost: 80 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -40 do +40 °C odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2, GOST 15 150, GOST 1516.3-96

Nákres