Přístrojový transformátor proudu podpěrný

CTO 15

Podpěrný přístrojový transformátor proudu CTO 15 je určen k měření a jištění rozvodných zařízení vn venkovního provedení pro jmenovité primární proudy 5 – 600 A a nejvyšší napětí soustavy 25 kV.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace. Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Poptat

Popis

Podpěrný přístrojový transformátor proudu CTO 15 je určen k měření a jištění rozvodných zařízení vn venkovního provedení pro jmenovité primární proudy 5 – 600 A a nejvyšší napětí soustavy 25 kV.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace. Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.2S, 0.5, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Délka povrchové cesty je 650 mm.

Transformátory CTO 15 jsou řešeny jako transformátory s jednozávitovým nebo vícezávitovým primárním vinutím. Konstrukce těchto transformátorů umožňuje přepínání na straně sekundární.

Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných magnet. materiálů případně ze slitiny niklu, železa a mědi ‚permalloy‘.

Počet jader je 1 až 2 dle přání zákazníka a podle požadovaných parametrů.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí odolávajícím vnějším vlivům (UV záření, vlhkosti, atd.). Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Montážní poloha transformátorů je svislá. Upevňují se pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základovém rámu. Primární svorky transformátoru jsou opatřeny šrouby M12. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je vodotěsně zakrytována (IP 65). Kryt je možno zaplombovat. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění a vyzkratování vinutí (viz „Návod na montáž a obsluhu“).

Pro případy, kdy je třeba nahradit starší typy transformátorů, dodáváme transformátory CTO 15 s upravenými základovými deskami, které mají stejnou montážní rozteč jako nahrazované typy.

Přístrojové transformátory proudu CTO 15 vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2, GOST 1516.3-96, GOST 7746-2001.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 24/25 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 50 kV
 • Zkušební napětí impulsní: 125 kV
 • Jmenovitý primární proud, In: 5–600 A
 • Jmenovitý sekundární proud: 5 A nebo 1 A
 • Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith: max 31.5 kA/1s
 • Jmenovitý dynamický proud, Idyn: max 80 kA
 • Jmenovitý trvalý tepelný proud, Icth: 120 % In
 • Třída přesnosti–měření: 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1, 3
 • Nadproudové číslo–měření: FS 5, FS 10
 • Třída přesnosti–jištění: 5P, 10P, PX
 • Nadproudové číslo–jištění: 5, 10, 15, 20, 25, 30
 • Jmenovitá zátěž: 5–60 VA
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Délka povrchové cesty: 650mm
 • Hmotnost: 26 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -40 do +40°C odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2, GOST 1516.3-96, GOST 7746-2001

Nákres