Přístrojový transformátor proudu průchodkový

CTB 25

Přístrojové transformátory napětí VTD 12 jsou jednofázové dvoupólově izolované transformátory určené pro použití v sítích vysokého napětí. Jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení VN vnitřního provedení.

Přístroje mohou být vybaveny VN pojistkami, chránicí okolní rozvodný systém.

Hodnoty sekundárních napětí jsou 100, 110, 120 V. Třídy přesnosti pro měřící vinutí jsou 0.2,0.5,1, pro jistící vinutí 3P. Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže.

Poptat

Popis

Přístrojový transformátor proudu CTB 25 je určen k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení pro nejvyšší napětí soustavy 25 kV.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace.

Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P, PX.

Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže. Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Transformátory CTB 25 jsou řešeny jako transformátory průchodkové, kde primární vodič je tvořen dvěma a více závity, dle požadovaných parametrů. Primární svorky transformátoru jsou opatřeny šrouby.

K připojení přívodních pasů ve směru podélné osy přístroje mohou být dodávány speciální praporce s otvory o průměru 14 mm, eventuálně roubík s epoxidovým nástavcem (viz rozměrový náčrtek).

Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných plechů případně ze slitiny niklu, železa a mědi „permalloy“.

Maximální počet jader je 1 až 3 dle přání zákazníka a podle požadovaných parametrů. Konstrukce transformátorů umožňuje přepínání rozsahů primárního proudu na straně sekundární.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí. Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Montážní poloha transformátorů je libovolná. Upevňují se pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základové desce. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče.

Sekundární svorkovnice je opatřena krytem s plombovacím šroubem. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění a vyzkratování vinutí (viz „Návod na montáž a obsluhu“).

Transformátor CTB 25 vyhověl všem zkouškám dle ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 24/25 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 50 kV
 • Zkušební napětí impulsní: 125 kV
 • Jmenovitý primární proud, In: 5–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠1250 A
 • Jmenovitý sekundární proud: 5 A nebo 1 A
 • Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith: max 31.5 kA/1s
 • Jmenovitý dynamický proud, Idyn: max 66 kA
 • Jmenovitý trvalý tepelný proud, Icth: 120 % In
 • Třída přesnosti–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠měření: 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1, 3
 • Nadproudové číslo–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠měření: FS 5, FS 10
 • Třída přesnosti–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠jištění: 5P, 10P, PX
 • Nadproudové číslo–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠jištění: 5, 10, 15, 20, 25, 30
 • Jmenovitá zátěž: 5–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠60 VA
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Hmotnost: 27 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -5 do +40°C odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2

Nákres