Přístrojový transformátor proudu průchozí

CTT 12

Přístrojový transformátor proudu CTT 12 je konstruován v jednozávitovém průchozím provedení a je určen k měření i jištění vnitřních rozvodných zařízení vn pro jmenovité primární proudy do 5000 A a nejvyšší napětí soustavy 12 kV.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace.

Třídy přesnosti pro měřicí obvody jsou 0,2 ; 0,2S ; 0,5S ; 0,5 ; 1 ; 3 a třídy přesnosti pro jisticí obvody jsou 5P a 10P. Po vzájemné konzultaci se zadavatelem je možný návrh speciálních tříd PX ; TPX a TPY.

Poptat

Popis

Přístrojový transformátor proudu CTT 12 je konstruován v jednozávitovém průchozím provedení a je určen k měření i jištění vnitřních rozvodných zařízení vn pro jmenovité primární proudy do 5000 A a nejvyšší napětí soustavy 12 kV.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace.

Třídy přesnosti pro měřicí obvody jsou 0,2 ; 0,2S ; 0,5S ; 0,5 ; 1 ; 3 a třídy přesnosti pro jisticí obvody jsou 5P a 10P. Po vzájemné konzultaci se zadavatelem je možný návrh speciálních tříd PX ; TPX a TPY.

Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže. Pro zátěže < 10 VA splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 0 až 100 %.

Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN

Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných slitin.

Maximální počet jader je 3 dle přání zákazníka a podle požadovaných parametrů.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí, tato hmota plní funkci elektroizolační i mechanickou.

Montážní plocha transformátoru je libovolná, upevnění se provede pomocí čtyř šroubů na základové desce (obr. 3).

Počet a poloha primárních vodičů (měděný pas) je dána velikostí primárního proudu (IN ≤ 4000 A vodorovně, IN > 4000 A svisle. Kontaktování je na obr. 4.

K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče. Sekundární svorkovnice je opatřena krytem s plombovacím šroubem, uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění a vyzkratování vinutí (viz „Návod pro obsluhu a montáž“).

Transformátory CTT 12 vyhověly všem zkouškám dle ČSN EN 61869 – 2, IEC 61869 – 2.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 12 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 8 kV
 • Zkušební napětí impulsní: 75 kV
 • Jmenovitý primární proud, In: 1000 – 5000 A
 • Jmenovitý sekundární proud: 5 A nebo 1 A
 • Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith: 50 kA
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Hmotnost: 32 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -5 do +40 °C odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 61869-2, IEC 61869-2

Nákres