Přístrojový transformátor proudu součtový

CTR 1

Průvlekový součtový přístrojový transformátor proudu CTR-1 je určen k jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení. Primární proudy jsou rozdílové proudy jednotlivých fází v poruchových stavech např. zemní spojení, a mohou nabývat hodnot 10 A a více dle přání zákazníka.

Hodnota sekundárního proudu je min. 0.08 A (dle přání zákazníka může být i vyšší). Transformátory CTR-1 jsou řešeny jako transformátory průvlekové. Vnitřní otvor dutiny má průměr 160 mm. Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných plechů.

Poptat

Popis

Průvlekový součtový přístrojový transformátor proudu CTR-1 je určen k jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení. Primární proudy jsou rozdílové proudy jednotlivých fází v poruchových stavech např. zemní spojení, a mohou nabývat hodnot 10 A a více dle přání zákazníka.

Hodnota sekundárního proudu je min. 0.08 A (dle přání zákazníka může být i vyšší). Transformátory CTR-1 jsou řešeny jako transformátory průvlekové. Vnitřní otvor dutiny má průměr 160 mm. Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných plechů.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí. Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Montážní poloha transformátorů je libovolná. Upevňují se pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základové desce. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče.

Sekundární svorkovnice je opatřena krytem s plombovacím šroubem. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění popřípadě vyzkratování vinutí.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Číst více

Parametry

  • Nejvyšší napětí soustavy: 0.72 kV
  • Zkušební napětí střídavé: 3 kV
  • Jmenovitý sekundární proud: 5 (1) A
  • Jmenovitá zátěž: 0,1 VА (15 Ω)
  • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
  • Hmotnost: 18 kg
  • Teplotní třída izolace: E
  • Provozní podmínky: provozní teplota od -5 do +40°C odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1
  • Norma: ČSN EN 60044-1, IEC EN 60044-1, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-2, GOST 15 150

Nákres