Průchodkový transformátor proudu sčítací

TZLMA-1-1

Transformátor proudu TZLMA-1-1 je určen pro napájení obvodů reléové ochrany před zemním spojením jednotlivých žil třífázového kabelu transformací proudů nulové složky, které při tom vznikají.

Transformátor je určen pro montáž do kompletních rozvodných zařízení (KRZ) do 0,66 kV a vyhovuje normě GOST 12.2.007.0-75.

Poptat

Popis

Transformátor proudu TZLMA-1-1 je určen pro napájení obvodů reléové ochrany před zemním spojením jednotlivých žil třífázového kabelu transformací proudů nulové složky, které při tom vznikají.

Transformátor je určen pro montáž do kompletních rozvodných zařízení (KRZ) do 0,66 kV a vyhovuje normě GOST 12.2.007.0-75.

Transformátor se instaluje na kabel, je v klimatickém provedení „U“, odpovídá kategorii umístění 2 podle normy GOST 15150 a je určen k provozu v těchto podmínkách:

 • výška instalace nad mořem max. 1000 m
 • max. hodnota teploty okolního vzduchu při provozu, se zohledněním přihřívání vzduchu uvnitř KRZ: +55 °С
 • min. provozní teplota okolního vzduchu: -45 °С
 • relativní vlhkost vzduchu 100 % při 25 °С
 • tlak vzduchu podle norem GOST 15543.1
 • prostředí bez nebezpečí výbuchu, neobsahující prach, chemicky aktivní plyny a páry v koncentracích, narušujících povrchovou vrstvu kovů a izolaci (atmosféra typu II podle GOST 15150)
 • provozní pozice transformátoru v prostoru libovolná
 • izolace transformátoru, vyrobeného s plastovým pláštěm, třída teplotní odolnosti „U“ podle GOST 8865, je provedena z termoplastu
 • transformátor odpovídá skupině provozních podmínek М6 podle GOST 17516.1
 • transformátor je seismologicky odolný do 8 stupňů podle MSK-64 při výšce instalace nad nulovou výškou do 70 m.
 • záruční lhůta na provoz je jeden rok ode dne uvedení transformátoru do provozu, avšak maximálně tři roky od okamžiku expedice z výrobního závodu

Poznámka. * Hodnota citlivosti je uvedena při paralelním zapojení vinutí relé a max. odporu spojovacích vodičů 1 Ω.

Vývody sekundárního vinutí se označují „I1“ a I2“.

V základně transformátoru se nacházejí dva otvory Ø 11 mm pro upevnění transformátoru na místě instalace.

POZOR! PŘI PROVOZU TRANSFORMÁTORU TZLMA-1-1 JE NUTNO VYLOUČIT ROZEPNUTÍ VÝVODŮ SEKUNDÁRNÍHO VINUTÍ.

Pokud během provozu odpadne nutnost používání transformátoru, musí být jeho sekundární vinutí spojeno nakrátko.

Variantu uzemnění sekundárního vinutí určuje uživatel v souladu se zapojením sekundárních připojení transformátoru. Kovový kryt a pancíř kabelu musí být uzemněny.

Obrysové, instalační, připojovací rozměry a hmotnost transformátoru proudu TZLMA -1-1.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 0,66 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 3 kV
 • Jmenovitý primární proud, In: 25 A
 • Jmenovitý sekundární proud: 1 A
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Hmotnost: 3,1 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -45° C do +55° C
 • Norma: GOST 15150, GOST 15543.1

Nákres