Rezistor

TR 305

Výkonový rezistor TR305 68R/J s nominální hodnotou odporu 68Ω a výkonovou ztrátou 200 W se používá mimo jiné pro vysokonapěťové přístrojové transformátory napětí pro obtížnou realizaci ferorezonančního tlumení.

Poptat

Popis

Výkonový drátový tmelený rezistor s typovým označením TR305 je možné použít do různých aplikací
v elektrotechnické praxi.

Rezistor s označením TR305 68R/J má jmenovitou hodnotu odporu 68 Ω s maximálním ztrátovým výkonem 200 W.

Rezistor TR305 68R/J lze aplikovat jako nejednoduší ochranu proti tzv, ferrorezonance u vysokonapěťových přístrojových transformátorů napětí. Rezistor se zapojuje do tzv. otevřeného trouhelníku viz. principiální zapojeni rezistoru do otevřeného trojúhelníka u trojice PTN. Otevřený trojúhelník se realizuje za použití pomocných vinutí jednopólových přístrojových transformátorů napětí. Označení svorek pomocných vynutí jednotlivých transformátorů je da a dn.

Při zapojení výkonového rezistoru do otevřeného trojúhelníku je důležité před připojením PTN k elektrické síti zkontrolovat zda je jen jeden bod otevřeného trojúhelníku uzemněn.

POZOR! V případě uzemnění otevřeného trojúhelníka na dvou svorkách hrozí poškození přístroje.

U nepoužitých sekundárních vinutích uzemnit vždy jen jednu svorku. POZOR! V případě zapojení sekundárního vinutí do zkratu dojde ke zničení přístroje.

Pozn: v případě, kdyby zapojení odporu svým odběrem zapříčinilo nevybavení paralelní ochrany či signalizačního relé je možno pro snížení odběru zapojit dva odpory do série.

Montáž rezistorů TR305 68R/J je možné provádět jak vodorovně tak i svisle pomocí dodávaného příslušenství, proto je nutné při objednávce specifikovat jakou montáž rezistoru Vaše aplikace vyžaduje.

Rezistor včetně montážního příslušenství pro vodorovnou montáž objednávací číslo : 200 100 198

Rezistor včetně montážního příslušenství pro svislou montáž: objednávací číslo : 200 100 199

Číst více

Parametry

 • Typ rezistoru: drátový
 • Odpor rezistoru: 68 Ω
 • Ztrátový výkon: 200 W
 • Maximální napětí: 2 000 W
 • Izolační zkušební napětí: 4 000 V
 • Teplotní koeficient: ±150 ppm/°C
 • Přesnost rezistorů: ±5%
 • Hmotnost bez příslušenství: (255 ±5) g
 • Vývody: očka
 • Výrobce: Tesla Blatná
 • Specifikace: TPTE57-155/98, ČSN 60115-1/QC400 000/

Nákres