Speciální transformátor

VTDO 38

Napájecí transformátory VTDO 38 jsou jednofázové dvoupólově izolované transformátory určené pro venkovní a vnitřní montáž v sítích vn 6 až 35 kV. Napájecí transformátory jsou napěťové přístroje o větším výkonu než pro účely měření. Používají se jako zdroje vnitřní spotřeby, pro napájení automatizační elektroniky úsečníků, na železnicích a tak dále.

Přístroje vyhovují zkouškám dle norem ČSN EN 61689–3. Technické parametry jsou v tabulce.

Poptat

Popis

Napájecí transformátory VTDO 38 jsou jednofázové dvoupólově izolované transformátory určené pro venkovní a vnitřní montáž v sítích vn 6 až 35 kV. Napájecí transformátory jsou napěťové přístroje o větším výkonu než pro účely měření. Používají se jako zdroje vnitřní spotřeby, pro napájení automatizační elektroniky úsečníků, na železnicích a tak dále.

Přístroje vyhovují zkouškám dle norem ČSN EN 61689–3. Technické parametry jsou v tabulce.

Transformátory se upevňují pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základovém rámu. Pro montáž transformátorů v již zbudovaných transformačních stanicích lze použít přídavný závěsný rám, který lze dodávat jako příslušenství.

Kovové části transformátoru jsou galvanicky zinkovány, elektrovodivé plochy jsou niklovány. Vývody primárního vinutí „A“ a „X“ jsou vyvedeny pomocí svorníků M10. K jejich kontaktování doporučujeme z důvodu odpružení dynamických sil a vibrací v síti použít vodiče max. průřezu 6mm2 a kabelová oka.

POZOR při jiném způsobu kontaktování nesmí dojít k mechanickému předepnutí izolátorů ve směru od těla transformátoru. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče.

Sekundární svorkovnice je vodotěsně zakrytována. Kryt je možno zaplombovat.

U vnitřního provedení (druhé schéma) jsou pojistky SIBA (600mA) uloženy v pouzdře, které jsou demontovatelné.

Z důvodu spolehlivosti provozu je třeba trvalé minimální zatížení min 200W.

Tento transformátor není navržen jako samojistící. Za účelem ochrany přístroje před destrukcí v důsledku nestandardních jevů jako je přepětí, ferorezonance, přechodové jevy apod. je nutné transformátor opatřit vhodnou ochranou. Více informací o nestandardních jevech a jištění naleznete na www.kpbintra.cz v sekci „podpora“.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 36/38,5 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 70/80 kV
 • Zkušební napětí impulsní: 170/180 kV
 • Jmenovité primární napětí: 6 000–35 000 V
 • Jmenovité sekundární napětí: 100, 110, 120, 230 V
 • Krajní výkon: 2 000 VA
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Hmotnost: 62 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -5 do +40 °C odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-3, GOST 15 150

Nákres