Kapacitní snímač napětí

VSO 38.1

Snímač je kapacitním děličem . Vysokonapěťovou kapacitu tvoří speciální elektrody zalité do epoxidové licí hmoty. Nízkonapěťová kapacita je vlastní kapacita výstupního kabelu. Ten je dodáván v délce 12 m (délku lze přizpůsobit, je však nutno si uvědomit vliv celkové délky kabelu na nn kapacitu a výstupní napětí).

Jako přejímací sekundární napětí bylo zvoleno 138 V do zátěže 1MO hm. Velikost napětí lze upravit přídavnou kapacitou dle uživatelských požadavků. Výstupní kabel je chráněn zabudovaným jiskřištěm se spínací úrovní 470 V.

Poptat

Popis

Snímač VSO 38.1 je inovovaná verze původního typu VSO 38. Konstrukční vylepšení spočívá v klimatické odolnosti přesnosti převodu. Ta je definována pro sladkovodní déšť
a mlhu do 1% a pro přímořskou oblast do 2 %.Snímač je kapacitním děličem . Vysokonapěťovou kapacitu tvoří speciální elektrody zalité do epoxidové licí hmoty. Nízkonapěťová kapacita je vlastní kapacita výstupního kabelu. Ten je dodáván v délce 12 m (délku lze přizpůsobit, je však nutno si uvědomit vliv celkové délky kabelu na nn kapacitu a výstupní napětí).

Jako přejímací sekundární napětí bylo zvoleno 138 V do zátěže 1MO hm. Velikost napětí lze upravit přídavnou kapacitou dle uživatelských požadavků. Výstupní kabel je chráněn zabudovaným jiskřištěm se spínací úrovní 470 V.

Snímač je určen do venkovního prostředí s největším znečistěním (tj. 31mm/kV pro 38,5 kV).

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Pro měření přesnosti lze použít i jiná elektronická zařízení např. RTU.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 36/38,5 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 70/80 kV
 • Zkušební napětí impulsní: 170/180 kV
 • Jmenovitý primární proud, In: 35/√3 kV
 • Jmenovitý sekundární proud: 0–140 V (110 V±15 % pro zátěž 1MΩ)
 • Snímací kapacita C1: 30–35 pF při 50 Hz
 • Kapacita stíněného vývodu na metr délky C2: 280 pF/m
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Hmotnost: 9 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -40 do +40 °C odpovídá teplotní třídě -40/40 dle normy ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 60044-2, IEC EN 60044-2, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-3, IEC EN 61869-1, IEC EN 61869-3

Nákres