Přístrojový transformátor proudu podpěrný řady CTS s indikací napětí

CTS

Přístrojové transformátory CTS12, CTS 25 a CTS25X mohou být vybaveny indikátorem napětí vn.

V principu jej tvoří vazební kapacita (kapacitní dělič) zalitá v epoxidovém odlitku přístroje. Na něj je speciálním kabelem připojen indikátor napětí.

Poptat

Popis

Přístrojové transformátory CTS12, CTS 25 a CTS25X mohou být vybaveny indikátorem napětí vn. V principu jej tvoří vazební kapacita (kapacitní dělič) zalitá v epoxidovém odlitku přístroje. Na něj je speciálním kabelem připojen indikátor napětí.

Funkce je určena normou ČSN EN 61243-5. Indikace napětí nepřítomno (LCD displej indikátoru je prázdný) je v oblasti primárního napětí menšího než 10%Un (kde Un je napětí sítě tj. např. 6, 10, 15, 22 kV). Indikace napětí přítomno (zobrazí se písmeno „U“ na LCD displeji) musí být v oblasti kde primární napětí je větší 45% Un. V oblasti 10% až 45% Un může (ale nemusí) indikace napětí přítomno svítit.

Pro transformátory CTS byl zvolen tzv. oddělitelný VDS (voltage detection system) třídy HR (vysokoohmový „high resistance“). Kabeláž (tzv. „interface“) a ostatní příslušenství (panel a indikátor) jsou od výrobce GEORG JORDAN GMBH. Systém byl podroben typovým zkouškám dle ČSN EN 61243-5 je dodáván jako komplet.

Popis systému (montážní postup) je zřejmý z obr. 1.

Sestává se z měřicího transformátoru č. 1. Uvnitř je kapacitní dělič tvořený vazební (vysokonapěťovou) kapacitou C1
a nízkonapěťovou kapacitou C2. Snímací napětí je vyvedeno na svorku Ck, která je umístěna v sekundární svorkovnici přístroje. Od ostatních svorek se odlišuje závitem M6. Do něj se zašroubuje svorka spojovacího kabelu č. 2 (síla dotažení je určena proklouznutím plastové svorky v kovovém utahovacím klíči). Jeho opačný konec se zasune do konektoru kabelového rozhraní č. 3. Konec kabelového rozhraní se zasune do izolované svorky na panelu indikátorů č. 4. Zemní svorka rozhraní se zasune do na zemní svorku panelu viz obr. č. 4. Indikátor č. 5 se pak zasune do příslušných zdířek viz obr. 4.

Systém lze použít v teplotním rozmezí -25 ° až + 50 °C ve vnitřním prostředí. Kabel č. 3 může mít délku 3 m nebo 6 m.

V objednávce je třeba uvést požadavek indikátoru a délku kabelu a jmenovité napětí sítě. Např.: transformátor CTS 25X s indikátorem napětí, napětí sítě 22 kV, kabel rozhraní 6 m.

Přístroje CTS 12 jsou vybaveny indikací v rozsahu napětí 6–15 kV.

Přístroje CTS 25 a CTS 25X jsou vybaveny indikací v rozsahu 15–22 kV.

Specifikace sestavy:

transformátor proudu s kapacitním děličem, C1 vysokonapěťová kapacita, C2 nízkonapěťová kapacita, „Ck“ svorka vývodu kapacitního děliče v sekundární svorkovnici (závit M6);
spojovací kabel ozn. „contact cable AK4 160 mm thread M6“; kabel rozhraní dlouhý 3 m ( 6 m) s ochranným jiskřištěm
a vlastní kapacitou ozn.“coaxial lead 3M/303pF/HR (6M/303pF/HR); panel indikátorů (1 panel pro 3 indikátory) ozn. „interface point HR 3 phase GK“; indikátor ozn. „continous voltage indicator DLC HR“.

Pozn: položky 2, 3, 4 vyrábí firma JORDAN GMBh a jsou součástí kompletní dodávky KPB INTRA s.r.o.

Číst více

Parametry

  • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
  • Teplotní třída izolace: E
  • Provozní podmínky: provozní teplota od -5 do +40 °C odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1
  • Norma: ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2, GOST 15 150

Nákres