Přístrojový transformátor proudu průvlekový

CTT 25

Přístrojový transformátor proudu CTT 25 je určen k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení pro nejvyšší napětí soustavy 25 kV.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace.

Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P, PX.

Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže. Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Poptat

Popis

Přístrojový transformátor proudu CTT 25 je určen k měření a jištění rozvodných zařízení vn vnitřního provedení pro nejvyšší napětí soustavy 25 kV.

Hodnota sekundárního proudu je 5 A nebo 1 A s možností kombinace.

Třídy přesnosti pro obvody měření jsou 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, pro obvody jištění jsou 5P, 10P, PX.

Transformátory splňují požadovanou třídu přesnosti v rozmezí 25 % až 100 % jmenovité zátěže. Krajní provozovací proud je 120 % IN, po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem je možno dodat i jiné hodnoty např. 200 % IN.

Transformátory CTT 25 jsou řešeny jako transformátory průvlekové. Pro širší upotřebení mohou být dodávány s příslušenstvím (primární vodič a fixační vložky) jako provedení průchodkové (viz rozměrový náčrtek). Primární vinutí (průvlek) musí být připojeno k vnitřnímu stínění Cu lankem a šroubem M4 (viz rozměrový náčrtek).

Sekundární vinutí je navinuto na magnetickém jádře z orientovaných plechů případně ze slitiny niklu železa a mědi „permalloy“.

Maximální počet jader je 1 až 3 dle přání zákazníka a podle požadovaných parametrů.
Konstrukce transformátorů umožňuje přepínání rozsahů primárního proudu na straně sekundární.

Všechny aktivní části transformátoru jsou zality epoxidovou směsí. Tato hmota plní funkci nejen elektroizolační, ale i mechanickou.

Montážní poloha transformátorů je libovolná. Upevňují se pomocí čtyř šroubů M12 za otvory v základové desce. K připojení na sekundární vývody doporučujeme použít kabelová oka dle použitého průřezu vodiče.

Sekundární svorkovnice je opatřena krytem s plombovacím šroubem. Uvnitř je uložen příbal, který obsahuje propojky a šroubky pro možnost uzemnění a vyzkratování vinutí.

Transformátor CTT 25 vyhověl všem zkouškám dle ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2.

Na přání zákazníka zajišťujeme úřední ověření.

Jiné technické parametry je možno konzultovat s výrobcem.

Číst více

Parametry

 • Nejvyšší napětí soustavy: 24/25 kV
 • Zkušební napětí střídavé: 50 kV
 • Zkušební napětí impulsní: 125 kV
 • Jmenovitý primární proud, In: 100 – 2500 A
 • Jmenovitý sekundární proud: 5 A nebo 1 A
 • Jmenovitý krátkodobý tepelný proud, Ith: max 80 kA/1s (31,5 kA/3s)
 • Jmenovitý dynamický proud, Idyn: max 200 kA
 • Jmenovitý trvalý tepelný proud, Icth: 120 % In
 • Třída přesnosti – měření: 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1, 3
 • Nadproudové číslo – měření: FS 5, FS 10
 • Třída přesnosti – jištění: 5P, 10P, PX
 • Nadproudové číslo – jištění: 5, 10, 15, 20, 25, 30
 • Jmenovitá zátěž: 5 – 60 VA
 • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
 • Hmotnost: 17 kg
 • Teplotní třída izolace: E
 • Provozní podmínky: provozní teplota od -5 do +40°C odpovídá teplotní třídě -5/40 dle ČSN EN 61869-1
 • Norma: ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, IEC 61869-1, IEC 61869-2

Nákres